Preteča erskog kabarea

534

Početkom avgusta  u Čajetini i na Kraljevim vodama održava se „Erski kabare„.
Zlatiborci su i pre mnogo godina uveseljavali jedni druge, najčešće u najpoznatijim kafanama.

U Čajetini, u kafani Rajka Đenića, u martu 1930. godine održano je „šaljivo veče“ o čemu svedoči dozvola sreskih vlasti:

Preteča zlatiborskog kabarea

Sa prethodne slike:
Na molbu Suvajdžiđa Mihaila, a na osnovu t.br:99. Zakona o taksama blast ovo Sreska izdaje mu ovu,
DOZVOLU
Da molioc Suvardžić, na da 9. marta u veče a u kafani Đenića Rajka kafedžije ovde može prirediti šaljivo veče. Taksa po T.Br:99. Zakona o taksama naplaćena je na ovu dozvolu, utisnuta i propisno poništena.

PROJEKAT „ZLATIBOROM ŠIROM – PRILOZI ZA ISTORIJU ZLATIBORA I ZLATIBORACA PRVE POLOVINE XX VEKA“ PODRŽAN JE NA KONKURSU ZA MEDIJSKE SADRŽAJE OPŠTINE ČAJETINA ZA 2018. GODINU