Vajar Miroljub Mitrović (Užice)

95

Miroljub Mitrović je rođen 1997. godine u Užicu, gde je pohađao Umetničku školu, smer grnčarstvo.
Diplomirao je vajarstvo i završio master studije na Akademiji likovnih umetnosti u Trebinju.
Radove od kamena, drveta, terakote i kamenine izlagao je na mnogim kolektivnim izložbama u zemlji i regionu.

Video se nalazi na linku: https://youtu.be/Vdf59KExYMw