Kada je Đetinja bila visoka 100 metara

Akumulacija Vrutci, za snabdevanje Užica vodom za piće, građena je pet godina. Za njeno punjenje do maksimalne kote trebalo je preko godinu dana, tokom kojih su vršena ispitivanja ponašanja betonsko lučne brane

511
Brana na reci Đetinji, mesto Vrutci (slikano 1986. god.)

Zemljani radovi na brani Vrutci počeli su 1978. godine, a naredne godine i betonski radovi tokom kojih je ugrađeno 88.000 kubika betona.

Brana je završena 1983. godine, ali je njeno punjenje počelo tek marta 1985. godine.

Brana je prvi put napunjena do vrha u junu 1986. godine kada je reporter Vesti Vitomir Tomić zabeležio da je „Đetinja visoka 100 metara“. Procena je bila da akumulacija zahvata 56 miliona kubika vode. Fotografija svedoči o prvom prelivu vode na vrutačkoj brani.

Reporter Vesti, prenoseći izjave rukovodilaca Vodovoda, zabaležio je da je brana do preliva mogla biti napunjena i ranije, ali je prethodne 1985. godine voda planski ispuštana zbog nepovoljne hidrološke situacije i mogućih poplava.

Punjenje brane je, inače, specifičan proces, praćen je sa preko 300 različitih instrumenata kako bi ispitalo kako se ponaša stometarska lučna brana.

U to vreme voda iz Vrutaka još nije proticala cevima gradskog vodovoda jer postrojenje na Cerovića brdu nije bilo tehnološki završeno. Najavaljivano je da će biti doneta Odluka o sanitarnoj zaštiti akumulacije, predstojali su poslovi na dobijanju vodoprivredne i upotrebne dozvole, sistemu za osmatranje i obaveštavanje.

Na žalost, akumulacija Vrutci do danas nema sve neophodne dozvole za funkcionisanje.