Pogledajte video prilog u kome predstavljamo Milijana Despotovića.
Jedini automobil u srezu, vlasništvo industrijalca Gvozdena Popovića iz Mokre Gore, 1938. godine potrošio 412 kilograma benzina
Pogledajte video prilog u kome je naš gost bio Dragan Jovanović Danilov.
Prva sijalica na Zlatiboru zasvetlela je 1916. godine kada su austrijske okupacione snage podigle malu centralu na ugalj za osvetljavanje hotela na Kraljevoj Vodi. Godine 1929. kupljena je dinamo mašina koja je davala svetlo za hotel više jezera i dve vile. Tri godine kasnije, kupljen je i dizel motor koji je davao struju.
Pogledajte video prilog u kome predstavljamo Hadži Dragana Todorovića.
Pogledajte video prilog u kome je naš gost Rade Vučićević.
Stvaralaštvo šest autora (Momčilo Tešić, Hadži Dragan Todorović, Milijan Despotović, Rade Vučićević, Dragan Jovanović Danilov i Petar Matović) obuhvata gotovo jedan vek dobrog poetskog duha u požeškom kraju.
Na spisku praznovanja danas je na prvom mestu Nova godina. Međutim, ne tako davno prelazak iz jedne u drugu godinu pominjao se samo usput.