Priprema rubrika za „Krugove kulture“

276

U dva dana dva izuzetno zanimljiva sagovornika. Oba univerzitetski profesori, jedan – Vidan Nikolić- pisac, drugi – Obrad Jovanović – slikar. Intervjue sa ovom dvojicom istaknutih kulturnih radnika Užica, urađene uz svesrdnu pomoć kolege Zorana Jeremića, urednika kulturne rubrike Vesti, pripremamo za emisiju Krugovi kulture, koje će biti emitovane 9. i 23. maja na TV 5 Užice