Muke po Manojlu

Ne zna se zbog čega je sreska vlastu krajam 1931. godine pozivala Manojla Bralovića, 31-ogodišnjeg kafedžiju iz Drenove, ali pošto se ni posle trećeg poziva nije pojavio u Čajetini "radi saopštenja" Načelstvo ga je, krajem januara 1932. godine, kaznilo sa 10 dana zatvora i 25 dinara.

343
Žalba Manojla Bralovića

Molio je Manojle Bralović sresku vlast da mu kaznu zatvora zameni za novčanu pošto mu je „nemoguće zatvor izdržati, jer bi time mnogo oštetio„. Nije sreska vlast imala razumevanja za Manojlove razloge, pa se drenovački kafedžija žalbom obratio Кraljevskoj banovsko upravi u Sarajevu.

U pismu upućenom 9. ferbruara 1932. godine iz Sirogojna, Manojle iznosi odbranu:

„Ja nisam mogao sledovati ondašnjem pozivu pomenutoj vlasti iako mi je blagovremeno saopštena, što sam imao veliku slabost u kući jer mi je žena bila mlogo bolesna posle porođaja i ja smatram da mi je prvenstveno pravo i dužnost bila da zaštitim i spasem moju ženu sa kojom imam šestoro sitne dece nego poziv policijske vlasti koju sam moga i docnije usled pomenutog razloga opravdati. Jer rešenje koje mi je se trebalo saopštiti moglo je se isto i docnije meni uručiti, a slabost moje žene odnosno porođaja ne može se docnije spastiti već samo onda kad za to potreba iziskiva, a svi docnije preduzeti faktori bili bi bez uspeha.

U isto vreme izveštavam nadležnu razmotravajuću vlast da je meni sresko mesto – policijska vlast od moje kuće udaljena za 25 kilometara te prema tome smatram da me je i sama policijska vlast trebala blaže kazniti pa i ako sam bio kriv i ako nisam bio kriv. Napominjem i to: da nikada ni zašta nisam bio kažnjavat ni osuđivat i uvek sam sledovao svima pozivima na vreme policijskim i drugim vlastima, te prema tome i ako postoji kakave krivica, i ako je nemam smatram da nisam kriv i treba me svake kazne osloboditi.“

Manojlovu žalbu razmotrio je pomoćnik bana Drinske banovine i procenio da je sreska vlast preterala. U dopisu koji je 25. februara 1932. godine upućen iz Sarajeva, stoji da je „presuda na zakonu osnovana, samo je kazna odveć stroga, jer nisu uzete u obzir olakšavne okolnosti: dobro vladanje i priznanje„. Кazna je preinačena tako što je umesto 10 dosuđeno tri dana zatvora.

Manojle, međutim, nije završio iza rešetaka. Iz akta sreskog načelstva od 11. juna 1932. godine vidi se da je kafedžija iz Drenova položio 130 dinara (tri puta po 75 dinara za tri dana zatvora, plus 20 dinara za rešenje i troškove) i tako izbegao odlazak iza rešetaka.

Tako su muke po Manojlu, prouzrokovane ženinim porođajem i neodazivanjem čajetinskoj policiji, dobile srećan završetak.