Svežina tog duha, njegovo uporište i perspektive predstavljeni su kroz razgovore sa četvoricom živih autora, arhivske snimke Radio Beograda, privatni video materijal, stihove, fotografije iz porodičnih albuma i sećanja savremenika.

Prilozi o preostalih pet pesnika naći će se na sajtu/FB Udruženja „Kolektiv Užice“ do kraja februara 2019.

Ciklus od šest televizijskih priloga pod nazivom „POŽEŠKI POETSKI KRUG“ u produkciji Udruženja „Kolektiv Užice“, realizovan je u drugoj polovini 2018. godine.