POŽEŠKI POETSKI KRUG (4): Dragan Jovanović Danilov

Pogledajte video prilog u kome je naš gost bio Dragan Jovanović Danilov.

814

Stvaralaštvo šest autora (Momčilo Tešić, Hadži Dragan Todorović, Milijan Despotović, Rade Vučićević, Dragan Jovanović Danilov i Petar Matović) obuhvata gotovo jedan vek dobrog poetskog duha u požeškom kraju.

Pogledajte video prilog u kome je naš gost Dragan Jovanović Danilov.

Video prilog: Dragan Jovanović Danilov

Prilozi o preostala dva pesnika naći će se na sajtu/FB Udruženja „Kolektiv Užice“ do kraja februara 2019.

Ciklus od šest televizijskih priloga pod nazivom „POŽEŠKI POETSKI KRUG“ u produkciji Udruženja „Kolektiv Užice“, realizovan je u drugoj polovini 2018. godine.