Učenička predstava iz 1928. godine

Nekada su fotografije postajale razglednice, a sa poleđine se moglo utvrditi kada je i kojim povodom snimljena

249

Na fotografiji iz 1928. godine su učenici trećeg i četvrtog razreda Osnovne škole u Užicu sa učiteljicom Danicom. Kostimirani su za predstavu „Pred vilinskim dvorem“. Prema mišljenju učiteljice Danice, koja ih je pripremala, „sa uspehom su je izvodili“ na Učiteljskoj zabavi, na Sretenje te godine.

Ovo smo saznali iz poruke sa poleđine fotografije, koju je kao razglednicu užička učiteljica Danica poslala u Beograd, koleginici i prijateljici Julki Ćirović.