Čajetina sredinom XX veka

Po završetku Drugog svetskog rata Čajetina je počela da se razvija kao administrativni centar Zlatibora

306

Po završetku Drugog svetskog rata Čajetina je i dalje sreski centar. Dok je Zlatibor već stekao reputaciju planinskog turističkog centra, sa sve većim brojem vikendica koje su osvajale proplanke, u sreskom centru nije bilo većih ulaganja. Posle rata nastavila je da radi Sreska poljoprivredna stanica sa voćnim rasadnikom koja je svake godine poljoprivrednicima obezbeđivala nekoliko hiljada sadnica. Za rad Poljoprivredne stanice podignuti su zgrada i magacin. Novi zadružni dom, sa knjižnicom (na slici), čitaonicom i muzejskom zbirkom bio je mesto gde su prikazivane biskopske predstave.

Jedna od prvih investicija posle rata bila je izgradnja zgrade Gimnazije u kojoj se 50-ih godina prošlog veka školovalo i do 260 učenika u četiri razreda.

Za status administrativnog centra bilo je važno da se otvori nova ambulanta sa zubnom ordinacijom i porodilištem.  

Tek sredinom XX veka Čajetina dobija prve tri stambene zgrade. Pristupa se rešavanju pitanja vodosnabdevanja, asfaltiranja ulica i ozelenjavanja pojasa oko varošice.