Izgradnja škola u Rudinama, Semegnjevu, Draglici i Sjeništima

Tridesetih godina XX veka Kraljevina Jugoslavija ulagala je u otvaranje škola kako bi povećala obuhvat dece u osnovnom obrazovanju. U nekim slučajevima postojeće škole su proširivane, ali prioritet je bio izgradnja školskih objekata u selima u kojima do tada nisu postojale.

402

Godine 1930. u Srezi zlatiborskom radilo je 15 škola, a podizanje novih nailazilo je na probleme vezane, prvenstveno, na nedostatak novca. Sresko načelstvo obratilo se u novembru 1931. godine Prosvetnom odeljenju Kraljevske banske uprave u Sarajevu sa izveštajem o stanju radova na školama koje su u izgradnji.

U Rudinama se gradila škola sa dve učionice, zgrada je stavljena pod krov. Dve učionice grade se u Semegnjevu, zidanje je došlo do prozora. Zgrade sa dve učionice u Draglici (na slici) i Sjeništima sazidane su do krova. Najteže stanje bilo je u Semegnjevu, najsiromašnijoj opštini u srezu, gde je za gradnju bila prikupljena samo petina potrebnih sredstava.

Pošto ni jedna škola u izgradnji „pomoć nije dobila ni skoje strane“, sreski načelnik Čedomir Arsenijević pismo završava molbom: „Molim Kraljevsku bansku upravu da dodeli ove pomoći sa razloga što su opštine ovog sreza brdske i krševite te zato siromašne nemaju mogućnosti da same dovrše zgrade. Ako bi primile ove pomoći sve bi zgrade bile gotove u toku ove jeseni i rad bi počele u njima.“