Kako je nekada izgledao marketing?

Na šta se svodilo novinsko oglašavanje, kao najčešći oblik propagande?

623

Užičke „Vesti“ sa početka pedesetih godina prošlog veka ilustruju način kako se tada oglašavalo. I prve pokušaje da reklamni prostor ne bude samo puko ređanje preduzeća, zadruga, radnji i dr. sa sterilnim čestitkama za Novu godinu, Prvi maj, julske, septembarske i novembarske praznike. Već tada neke firme su se trudile da reklamni prostor izgleda zanimljiv i privlačan čitaocu.

Te 1954. godine deo reklama objavljenih u Vestima obogaćen je crtežom, po nekada u boji, sa zanimljivim grafičkim rešenjima. Izgleda da ih je radila ista osoba, u potpisu većine reklama je izvesni Lule.

Reklame objavljuje veći broj preduzeća koja dobro pamtimo, ali pojedinih se sećaju samo najstariji Užičani.
I zbog toga je ovaj izbor zanimljiv.