„Los… los… weg!“ Miodraga R. Vergovića – nova knjiga u izdanju Udruženja „Kolektiv Užice“

154

Rukopis „Los… los… weg!Miodraga R. Vergovića (1893-1967), užičkog prosvetara i književnika, nastajao je 60-ih godina prošlog veka. Govori o zarobljeničkom životu jugoslovenskih oficira u nemačkim logorima (1941-1945).

Rađen je kao roman/hronika, a priređivač (Zoran Žeravčić) je, smatrajući da su dokumentarni delovi mnogo sadržajniji, iz rukopisa izdvojio delove koji se mogu smatrati „dokumentom vremena“ i tako je rukopis dobio konačan izgled. Кnjiga počinje ukrcavanjem zarobljenih oficira u voz koji će ih preko Rumunije, Mađarske i Austrije, prebaciti u Nemačku gde su u boravili u četiri „oflaga“- oficirska logora. Beleži život u logoru, sve teškoće četvorogodišnjeg zarobljeničkog života, do oslobođenja logora u proleće 1945. godine.

Neposredan povod da se posvetimo ovom rukopisu je u okolnosti da se naredne 2021. godine navršava 80 godina od slanja jugoslovenskih oficira u logore nacističke Nemačke. Nova memoarska građa o jednom aspektu ratne drame u Drugom svetskom ratu upotpuniće saznanja o životu u nacističkim logorima. Objavljivanje knjige je doprinos Udruženja „Kolektiv Užice“ kulturi sećanja na žrtve nacističkog progona u Drugom svetskom ratu.

Objavljivanje knjige pomogao je Grad Užice preko Konkursa za sufinasiranje izdavačke delatnosti za 2020. godinu.