Smučarska utakmica na Rajićevini 1937. godine

U međuratnom periodu, među skijalištima Užičana najpopularnija je bila Rajićevina. Pored staze za takozvane "alpske discipline" ovde je bila i jedna mini-skakaonica. Povremeno ovde su organizovana takmičenja na kojima su nastupali skijaši iz drugih krajeva Jugoslavije

278

Poslednjeg dana januara 1937. godine u Užicu su održane Prve pokrajinske smučarske utakmice, uz učešće takmičara iz beogradske, užičke, kragujevačke i sarajevske sokolske župe. Takmičenja su održana u spustu (na stazi Rajićevina) i smučanju u daljinu (Bela zemlja). Zaniumnljivo je da se u izveštaju sa takmičenja, objavljenom u dnevnom listu Vreme, pominje da su „smučarske utakmice“ održane na Zlatiboru. Do omaške je verovatno došlo iz razloga što je novinski izveštač Bog. R. Ristić smatrao da Zlatibor počinje od Bele zemlje, a i Rajićevina je u to vreme bila van grada, na putu ka Zlatiboru.

Posebno je zanimljiv opis takmičenja na Rajićevini, od dolaska takmičara pa do ponašanja publike:

„Voz (iz Beograda, prim.a.) stigao je u Užice tek u pola sedam, a već u deset časova morali su svi biti na startu. Iz voza – na start. Najpre su održane utakmice u smuku za sve kategorije na „Rajićevini“, brdu iznad Užica. Staza je bila prilično teška, naročito za članove. Početak staze bio je najteži i najopasniji: u oštrom nagibu sa zavojem staza se spuštala pravo u presahla korita brdskih potočića, a odatle u lepom smuku do jedne  putanje, koja je s obe strane zagrađena trnovitom živicom; poslednje iskušenje za takmičare bio je kraj staze, koja je sa puta naglo padala u stranu, a odatle, u lepom smuku, ka cvilju. Za naraštaj i članice staza je bila kraća i lakša. Publike je moglo biti nekoliko stotina duša. Primećen je veću broj srednjoškolske i seoske omladine, kao i priličan broj starijih. Svi su ozgo, s brda, iza živice, posmatrali takmičara na cilj i burno navijali. Utakmice u spustu završene su u podne i, pošto se ručalo na brzu ruku, svi takmičari i takmičarke prebačeni su kamionom i autobiusima na Zlatibor (Bela zemlja, prim. a.), gde se nalazi start za langlauf.“

Na ovom smučarskom takmičenju dominirali su predstavnici beogradske sokolske župe, a jedini predstavnik Užica sa zapaženim plasmanima bila je Leposava Savić– druga u trčanju na četiti kilometra i četvrta u spustu na 600 metara. (Verovatno da je Leposava Savić jedna od četiri takmičarke sa fotografije u gornjem levom uglu.)