Ljotićev Zbor u Mokroj Gori

Jugoslovenski narodni pokret Zbor osnovao je Dimitrije Ljotić 6. januara 1935. godine. Ova stranka kao zastupnik integralnog jugoslovenstva, nacionalizma, monarhizma i antikomunizma, nikada nije privukla značajniji broj pristalica i na predratnim izborima maksimum im je bio 1% glasova.

388

U Užicu JNP Zbor organizovan je u martu 1936. godine, a starešina Užičkog organizacionog odbora bio je Milija Diković, advokat.

Diković je odmah krenuo u organizaciju skupova na kojima su promovisani program i ciljevi Zbora. Početkom jula 1936. godine od načelnika Sreza zlatiborskog traženo je odobrenje da se 7. jula u Mokroj Gori, pred kafanom Nerandže žene Momira Sredojevića, održi „javni zbor“ s najavom da će pored Dikovića govoriti Milan Pašić, sveštenik iz Mačkata, Marinko Raković i Gojko Velanac, oba iz Čajetine. Dozvola je odmah izdata, uz obaveštenje da će sreski činovnik Vladimir Preljević biti predstavnik vlasti koji će se starati „da se zbor održi u redu i miru a u granicama zakona i postojećih naređenja“.

Pored Preljevića, načelstvu Sreza zlatiborskog izveštaj o zboru dostavila je i žandarmerijska stanica Mokra Gora. Iz dopisa Alojzija V. Juriška, vršioca dužnosti komandira stanice, saznajemo da je zbor održan od 16 do 17.30 sati i da mu je prisustvovalo oko 120 građana. Zbor je otvorio Marinko Raković, delovođa iz Čajetine, koji je rekao da Zbor „nije nikakva politička stranka već Zbor dobrih i čestitih ljudi“. Komandir mokrogorske žandarmerije malo više prostora posvetio je obraćanju Milije Dikovića: „Drugi govornik Diković Milija advokat iz Užica govorio je o teškoćama i teškom privrednom stanju, usljed slabe Državne uprave a najviše govorio je o hvaljenju ove stranke, dalje navodi kako su se za vreme rata neki današnji funkcioneri nalazili u inostranstvu, dok su ostali proljevali krv za današnju državu, a danas su uzeli vlast u svoje ruke“.

Alojzija V. Juriška konstatuje da incidenata prilikom zbora nije bilo i navodi da su za red bili zaduženi mokorgorski žandarm, kaplar Karabinović G. Anton, zatim narednik Adolf Ivan i kaplar Mustafović Ćazim sa stanice Vardište, kao i podnarednik Mandić Špiro i kaplar Stefanović Radule sa stanice Kremna.

I pored velike kampanje, JNP Zbor nije okupio značajniji broj pristalica u užičkom kraju, gde je na izborima 1938. godine dobio samo 385 glasova (od ukupno oko 7.000 važećih glasova).