Vajar Milun Vidić

395

Stvaralaštvo Miluna Vidića, Dragana Jovićevića Macole i Uroša Zvizdića obuhvata vremenski period od druge polovine šezdesetih godina prošloga veka do danas.

Svežina i aktuelnost likovnog jezika pomenutih autora, njegova uporišta i perspektive biće predstavljeni kroz razgovore sa autorima, kritičke osvrte, arhivski materijal, fotografije i druge artefakte.

I kamen i drvo su skoro stalni pratioci od našeg postanka do našeg nestanka. Opredeljenje za njih svakako je uslovljeno bezbrojnim razlozima: njihove fizičke osobine, veliki izbor vrsta, trajnost ili ranjivost, njihovo saputništvo, taj literarni i psihološki sloj koji oni sa sobom nose u našem civilizacijskom lancu.“ (Milun Vidić)